Provinciaal Depot voor Bodemvondsten geopend tijdens Open Monumentendag